boeken
Een familiegeschiedenis nageplozen door Lucas Bruijn 1
sluiten

Inleiding

Grensoverschrijdend genealogisch onderzoek is zeer wel mogelijk dankzij het internet. Het vereist wat ervaring, maar levert al snel resultaten op.
De sociale context, die op genealogisch websites veelal ontbreekt of beperkt blijft tot het geven van het beroep van een persoon, valt uit kranten te halen, waardoor personen meer worden dan een naam met een nummer in een database. Dit artikel is een praktisch voorbeeld van de mogelijkheden.

OUD NIEUWS

Google 'oude kranten' en de eerste hit brengt je bij 'Historische Kranten', de website van de Koninklijke Bibliotheek, waar vrijwel al het oude nieuws te vinden is, uit vier eeuwen krant.
Vul in de naam Wonsoff bij 'zoeken' en het eerste item van de 59 resultaten is een bericht in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 30‑6‑1898, met de kop 'Brandstichting'.

[Nu is de keuze van de naam Wonsoff als zoekterm natuurlijk geen toevallige: Ik was de naam tegengekomen bij een onderzoekje naar een andere familie en wilde wat meer over de familie Wonsoff weten, maar dit terzijde.]

Het bericht luidt:

Brandstichting
Door de Rechtbank te Amsterdam werd veroordeeld H. Wonsoff, de kleermaker, die opzettelijk brand stichtte in zijn woning aan de Rechtboomsloot, tot 5 jaargevangenisstraf.

Verder zoekende naar berichten uit 1898 ‑ ook het Algemeen Handelsblad van 29‑6‑1898 blijkt het bericht te hebben:
Uitspraken
Door de 4e kamer der Rechtbank alhier werden heden veroordeeld:
H. Wonsoff, de kleermaker die opzettelijk brand stichtte in zijn woning aan de Rechtboomsloot, tot 5 jaar gevangenisstraf.
Voor een uitvoerige beschrijving van het misdrijf moeten we naar het Rotterdamsch Nieuwsblad van 20‑6‑1898:
Brandstichting.

H. Wonsoff stond voor de Rechtbank te Amsterdam terecht wegens brandstichting. Hij zou nl. in den nacht van 6 op 7 Mei in zijn woning op de derde verdieping in perceel Rechtboomsloot 72, brand hebben gesticht, door de lakens van de bedstee en eenige kleedingstukken met petroleum gedrenkt in brand te steken, waardoor gemeen gevaar voor menschenlevens en goederen te duchten was.
Even 12 uur 's nachts zag de agent van politie A. Griep rook uit die geopende vensters opstijgen. Snel begaf hij zich naar boven en zag allereerst voor de matglazen deur van de keuken een hel vuur, terwijl hij ook een sterk geknetter hoorde. Daar de deuren gesloten waren, liep de man naar beneden, waarschuwde de andere bewoners en alarmeerde de brandweer.
Toen de deur was opengetrapt, viel er iets brandends naar beneden, terwijl de get. ook de pooten van de tafel zag branden. De peer van de petroleumlamp lag ongeveer een halven meter van de tafel verwijderd op den grond. De stijl van de alkoof brandde eveneens.
Dadelijk viel het dezen getuige en ook aan de brandweerlieden op, dat overal in de kamer brandjes op zichzelf woedden.
Toen Wonsoff met zijn vrouw en zijn kinderen thuiskwam ongeveer 1 uur gaf de vrouw een paar tooneelgilletjes en kreeg een tooneelflauwte, maar Wonsoff begaf zich zeer kalm naar boven en gaf als waarschijnlijke reden van den brand op, dat de peer uit de lamp was gevallen.
Toen getuige Griep zich verwijderde, gingen ook Wonsoff en zijn vrouw heen, zonder verder acht te slaan op hun meubilair, dat door brand en water geleden had.
Eigenaardig was het bijv. dat alleen de kussens op het bed brandden en het hout van de bedstede onbeschadigd was. De rechercheur R. Krol, die een onderzoek had ingesteld, deelde nog mede, dat het verbrande beddengoed naar petroleum riekte.
Ook met verschillende kleedingstukken was dit het geval. De kleedingstukken lagen voor een deel onder de bedstede.
De inboedel was verzekerd voor f 1500, de agent der Assurantie‑maatschappij meende dat er nauwelijks voor f 25 waarde aanwezig was! Eisch : 8 jaar gevangenisstraf.


De panden Rechtboomsloot 52 tot en met 76, hoek Korte Koningsdwarsstraat werden rond 1930 gesloopt om plaats te maken voor een 'Amsterdamse School' schoolgebouw, de christelijke Jan de Liefde‑school, het tegenwoordig buurthuis de Boomspijker, met huisnummer 52.


Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.[www.autorenaissance.nl]

................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com