oproep
OPROEP aan leden en ex‑leden van JONAG
sluiten

Leden JONAG roeren zich

Jublieum met een rafelrand

N.a.v. de viering van het 20 jarig bestaan van de Vereniging voor Joodse Naoorlogse Generatie ((JONAG), die zal plaatsvond op Zondag 30 maart 2014 in Cafe De Balie te Amsterdam

Met de brief van 20 februari 2014 richt Theo van Praag zich als voorzitter van het bestuur van JONAG zich tot oud-leden, met de oproep elkaar weer eens te ontmoeten.


Is deze uitnodiging gericht aan alle oud-leden? Helaas niet. Het blijkt dat het bestuur zich er niet voor geneert te discrimineren. Onwelgevallige oud-leden worden uitgesloten van deelname.

Een voorbeeld hiervan is Erwin Brugmans, Jonag-lid van het eerste uur. Samen met 4 leden van de ex- Activiteitencommissie ( AC ) jaren lang met hart en ziel betrokken waren bij de vereniging totdat het organiseren van activiteiten ten behoeve van de Vereniging hem ( en de AC als geheel) door het zittende bestuur praktisch onmogelijk werd gemaakt, besloot hij na vele overwegingen en beraadslagingen, zijn lidmaatschap en bestuursfunctie op te geven.


Ondanks alle pogingen van de ex AC de impasse te doorbreken met medewerking van het JMW intermediaire team, werden er geen werkbare oplossingen vanuit dit huidige bestuur aangedragen dan wel voorgesteld.

Er werd in het geheel geen verslag hierover gedaan aan de leden van JONAG. Pas tijdens de twee laatste Algemene Leden Vergaderingen ( 2012 en 2013) kwam deze materie enigszins boven water. Vele deelnemers aan deze vergaderingen verbaasden zich dat men geen oplossing kon vinden dan wel in het geheel niet geïnformeerd waren. Er bleek duidelijk onkunde van het huidige bestuur deze kwestie tot een oplossing te leiden. Hiermee kan men zien welke regentenmentaliteit er heerst in het huidige bestuur van JONAG.


Maar is dit voldoende reden voor dit bestuur de heer Erwin Brugmans uit te sluiten door hem bewust niet uit te nodigen en ook nog toe te voegen: als je betaald hebt voor deelname aan het Jubileum, storneren wij het bedrag en weet dat je in het geheel niet welkom bent gezien het gebeuren op de laatste ALV.

Een aanzienlijke groep Jonag leden en oud leden kan zich met dit staaltje van discriminerend beleid niet verenigen en heeft tevergeefs een dringend beroep gedaan op de leden van het huidige bestuur van JONAG op haar schreden terug te keren. Een antwoord bleef helaas uit.


Het moet ons van het hart dat wij genoodzaakt zijn om U op deze wijze te moeten informeren en hopen dat hierdoor JONAG tot enige inzicht en inkeer wil komen.

We betreuren het dat deze flyer/ingezonden brief voor ons de enig overgebleven mogelijkheid is om de leden over dit diepgaande conflict ‑ dat een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de vereniging vormt wanneer er geen oplossing wordt gevonden ‑ in te lichten.

Wij kunnen en willen niet werkeloos toezien hoe een bestuur JONAG naar een marginaal bestaan leidt. Daarvoor is de vereniging binnen de Joodse gemeenschap te uniek en ligt zij ons te na aan het hart.

Laten wij als leden en ex leden van deze vereniging gezamenlijk optrekken en via een ALV dan wel vergaderingen onderling of met het bestuur tot zaken komen die ons allen aangaan. Leden geen informatie verschaffen over een moeilijkheid als voornoemd is een teken van geen transparant en open bestuur.

Rijzen er vragen of wil men meer informatie, neem dan contact met ons op via de email hieronder vermeldt.


Desondanks hopen wij dat de leden van JONAG die wel naar de reunie gegaan zijn een fijne geslaagde middag hebben gehad, maar leek ons goed dat U op de hoogte bent van de onkundige wijze waarop het huidige bestuur van JONAG met haar leden omgaat.


Namens de ex leden van de JONAG Activiteitencommissie

Benjamin Damwijk, Hailon Dias Santilhano, Jaques Barth, Herman Melkman,

Erwin Brugmans en ex bestuurslid Jack Weil en nog een ruim 25tal leden

kontakt: erwin5770@gmail.com................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................

SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!

[www.autorenaissance.nl]
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com