mening
Weimar in Jeruzalem..... door Uri Avnery 2
sluiten

Niet hetzelfde als Zweden of Nederland

Maar er is een groot verschil: Israel is niet in dezelfde situatie als Nederland of Zweden. Anders dan deze landen wordt door fascisme het bestaan van Israel in gevaar gebracht. Het kan de vernietiging van de staat Israel betekenen.

Het is al weer vele jaren geleden dat ik geloofde dat er twee wonderen hadden plaats gevonden in Israel: de herleving van de Hebreeuwse taal en de Israelische democratie.

De wederopstanding van een 'dode' taal is nergens anders geslaagd. Theodor Herzl, de stichter van het zionisme, vroeg eens minachtend: 'Zullen er ooit mensen in het Hebreeuws om een treinkaartje vragen?' (Hij dacht dat men in Palestina Duits zou gaan spreken.) Tegenwoordig gaat het met de Hebreeuwse taal in Israel veel beter dan met de spoorwegen.

Maar de Israelische democratie is een nog groter wonder. Die groeide niet van onderop, zoals in Europa. Het joodse volk heeft in het verleden nooit democratie gekend. De joodse godsdienst is, zoals de meeste godsdiensten, totalitair. De immigranten die het land bevolkten hadden ook meestal geen democratische ervaring. Ze kwamen uit het tsaristische of communistische Rusland, uit het autoritaire Polen van Jozef Pilsudski, uit het dictatoriale Marokko en Irak. Slechts een heel klein deel van hen kwam uit democratische landen. En toch was de zionistische beweging vanaf het allereerste begin een voorbeeldig democratische organisatie en de staat Israel zette deze traditie voort, met één beperking: het is een volledige democratie voor joden, maar slechts een beperkte democratie voor Arabisch‑Israelische burgers.

Ik heb me er altijd zorgen over gemaakt dat deze democratie aan een heel dun draadje hangt, dat het nodig is elk uur, elke minuut waakzaam te zijn. Nu wordt de Israelische democratie meer dan ooit op de proef gesteld.

Bach en Goethe

De Duitse republiek droeg de naam van Weimar, de stad waar na de Tweede Wereldoorlog door de grondwetgevende vergadering de Duitse constitutie werd aangenomen. Het Weimar van Bach en Goethe was een van de wiegen van de Duitse cultuur. Het was een glanzend democratische grondwet. Onder zijn vleugels kende Duitsland een ongekende intellectueele en artistieke bloei. Waardoor kwam het dat deze republiek toch ten onder ging?

In het algemeen noemt men daar twee oorzaken voor: vernedering en werkloosheid. Toen de republiek nog in zijn kinderschoenen stond werd hij gedwongen het vredesverdrag van Versailles te tekenen met de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog, een verdrag dat louter bestond uit een vernederende overgave. Toen de republiek niet in staat was de enorme schulden die hem waren opgelegd op tijd af te betalen, trok het Franse leger in 1923 het industriële hart van Duitsland binnen en versnelde een vliegende inflatie ‑ een trauma waar Duitsland tot op heden niet van is hersteld.

In 1929 brak de economische wereldcrisis uit en klapte de Duitse economie in. Miljoenen wanhopige werklozen zonken weg in een vreselijke armoede en smeekten om redding. Hitler beloofde dat hij tegelijk een einde zou maken aan de vernedering van de nederlaag en aan de werkloosheid. Beide beloften heeft hij waargemaakt: hij gaf werk aan de werklozen in de nieuwe wapenindustrie en in openbare werken, zoals nieuwe autobahnen, ter voorbereiding van de oorlog.

Maar er was nog een derde oorzaak voor het ineenstorten van de republiek: de groeiende apathie van de democratische kiezers. Ze kregen gewoonweg genoeg van het politieke systeem van de republiek. Toen de mensen in de ellende wegzonken gingen de politici door met hun politieke spelletjes. De kiezers verlangden naar een sterkte leider om orde op zaken te stellen. De nazi's hebben de republiek niet omvergeworpen. De republiek implodeerde, de Nazi's vulden slechts het vacuüm dat al was ontstaan.

Groeiende verlamming

In Israel is er tot op heden geen economische crisis. In tegendeel, de economie bloeit. Israel was niet gedwongen een vernederend verdrag te tekenen, zoals het Verdrag van Versailles. In tegendeel, Israel kwam als overwinnaar uit een hele reeks oorlogen. Toch spreken de Israelische fascisten over de 'misdadigers van Oslo', zoals Hitler tekeer ging tegen de 'misdadigers van november', maar het vredesakkoord van Oslo in 1993 was het tegendeel van het verdrag van Versailles dat in november 1919 werd getekend.

Waar komt de diepe crisis waarin de Israelische maatschappij zich nu bevindt dan vandaan? Wat maakt dat miljoenen burgers volledig apathisch naar hun leiders kijken en zich er tevreden mee stellen voor hun televisies te zitten en ontevreden met hun hoofden te schudden? Wat maakt dat ze in het geheel niet willen weten wat er in de bezette Palestijnse gebieden gebeurt, niet meer dan een half uur rijden van hun huis? Waarom hoor je ze zo vaak zeggen dat ze niet meer naar het nieuws luisteren en geen kranten meer lezen? Wat is de oorzaak van de depressie en de wanhoop, die de weg naar het fascisme kunnen openen?

De staat Israel is op een kruispunt beland: vrede of eeuwige oorlog. Vrede betekent de stichting van een Palestijnse staat en de ontruiming van de Israelische nederzettingen. Maar de genetische code van de zionistische beweging dringt naar de annexatie van het hele historische land tot aan de rivier de Jordaan, en ‑ direct of indirect ‑ naar de deportatie van de Arabische bevolking. De meerderheid van de Israelische bevolking vermijdt een beslissing door te roepen dat 'er toch geen vredespartner is'. Daarmee is Israel voor eeuwig tot oorlog veroordeeld.

De democratie lijdt aan een groeiende verlamming, omdat de verschillende sectoren van het volk in verschillende werelden leven. De niet‑godsdienstigen, de nationaal‑religieuzen en de orthodoxen krijgen een totaal verschillende opleiding. De gezamenlijke basis krimpt steeds meer in. Er zijn steeds meer kloven tussen de oude, asjkenazische gemeenschap, de oriëntaalse joden, de immigranten uit de voormalige Sovjet‑Unie en uit Ethiopië, en de Arabische burgers die steeds meer afgescheiden zijn van de rest.

Het is de tweede keer in mijn leven dat ik getuige ben van de ineenstorting van een republiek. Maar daar zijn we niet toe verdoemd. Israel is niet het in ganzenpas marcherende Duitsland van toen, 2011 is niet 1933. De Israelische maatschappij kan nog op tijd ontnuchteren en de binnenlandse democratische krachten mobiliseren.

Maar dan moet het land uit zijn coma ontwaken, begrijpen wat er gebeurt en waar dat toe kan leiden, dan moet het protesteren en strijden met alle mogelijke middelen, zo lang dat nog mogelijk is, om de fascistische golf die het land dreigt te overspoelen tegen te houden.

Vertaling: Max Arian

[www.autorenaissance.nl]
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!