mening
Verbod op kosjer slachten, een pijnlijke beslissing 1
sluiten

Verbod op kosjer slachten, een pijnlijke beslissing.
Tot slot een aanbeveling om aandacht aan te besteden.

Dat dieren niet onnodig mogen lijden, daarover zijn we het eens.
De Joodse Wijzen vonden dat eeuwen geleden ook, en daarom is de methode van
kosjer slachten de enige methode die men aanvaardbaar vond, als er zo nodig
vlees gegeten moest worden.

De onderzoeken waarop men zich nu beroept t.b.v. het wetsvoorstel verbod op onbedwelmd slachten,
zijn o.i. in deze context geenszins objectief.
Het onderzoek uit "Wageningen" gaat helemaal niet over
de kosjere slacht!
Er zijn zelfs onderzoeken naar het slachten van ratten die i.v.m. de kosjere slacht aangehaald worden.

Er zijn daarentegen verschillende wetenschappelijke onderzoeken, m.n. buiten Nederland,
die aantonen dat de kosjere slachtmethode, mits gehanteerd zoals ze
voorgeschreven wordt, (een lang mes, vlijmscherp, er mag geen braam
aanzitten, de keel moet in een snede worden doorgesneden) beter is dan de
methode waarbij het dier bedwelmd wordt door een pin of een kogel door
de hersenen te schieten (zie onder). Het percentage dieren dat na die kogel of pin nog
niet dood is, en dan toch machinaal aan stukken wordt
gesneden.....(gruwelijk) ..... is hoger dan het percentage dieren waarbij de
kosjere slacht niet binnen enkele tot 30 seconden (afhankelijk van de diersoort) tot de dood leidt.

Marianne Thieme heeft zelf de naam genoemd van Temple Grandin, een
professor in dierenwelzijn aan de universiteit van Colorado.
Temple Grandin werd ooit te hulp geroepen bij een kosjer slachthuis in de Verenigde
Staten waar misstanden heersten, dieren werden daar opgedreven met
elektrische stokken etc. De praktijken daar hadden niets meer te maken met
de kosjere slacht (zoals geschokte rabbijnen van velerlei stromingen
verklaarden) en dat abattoir is dan ook terecht gesloten. Temple Grandin is
echter in vele andere kosjere slachthuizen geweest en verklaarde dat de
halssnede, zoals die door Joodse sjocheets (slachters) wordt gehanteerd, met
inachtneming van alle voorschriften, een dier binnen enkele tot 30 seconden (afhankelijk van de diersoort) doet
sterven. Wij hopen dat deze bijzondere deskundige alsnog wordt geraadpleegd
alvorens een definitieve wet op dit gebied in werking te laten treden.

Wat betreft de door menigeen genoemde Conservative rabbijnen: u denkt misschien
dat 'Conservatives' de meest traditionele Joodse stroming zijn, maar dat is
niet zo: ze staan tussen Orthodoxen en Reform (Liberalen) in. In Nederland
bestaat de Conservative stroming niet, dus wat hun leiderschap wel of niet
beslist is niet relevant voor ons land. Ook hebben wij nergens kunnen
vinden dat de Assembly van Conservative Rabbijnen enige vorm van
'bedwelming' voor de halssnede goed zou keuren. Wel vinden zij het daar in Amerika
geoorloofd om, wanneer de halssnede niet binnen 10 tot 20 seconden tot de dood
lijdt, het dier door een schot uit zijn lijden te helpen ‑ waardoor het
vlees automatisch niet meer als kosjer geldt. Maar dat is dus niet hetzelfde als wat nu de Partij voor de Dieren beweert.

Bijna alle mensen voelen zich ongemakkelijk bij het idee dat voor hun stukje
vlees warmbloedige dieren worden gedood. Niemand denkt er graag over na wat
er gebeurt in een regulier abattoir. Als de PvdD zou pleiten voor een
algeheel verbod op de slacht van zoogdieren, zouden wij haar kunnen volgen. Dat zou
eerlijk zijn, maar iedereen weet net zo goed als wij, dat dan driekwart van
Nederland over deze partij heen zou vallen, omdat mensen hun karbonaadje of biefstuk
niet willen missen. Om nog maar niet te spreken van alle boeren die van
veeteelt leven. Daarom vinden wij het niet rechtvaardig en juist dat er nu dan twee
minderheidsgroepen in Nederland uitgekozen worden om hun slachtmethode opeens tot
dierenmishandeling uit te roepen. (En nogmaals, wij zijn er van overtuigd dat
de door de PvdD genoemde onderzoeken niet objectief zijn, of zelfs niet eens over
de kosjere slacht gaan.) Wij weten als Joodse vrouwen niet veel van de halal
slachtmethodes, maar de Nederlandse moslims hebben vertegenwoordigers die
dat uitstekend kunnen uitleggen. Er zijn ongetwijfeld een aantal verschillen.
Maar wel weten wij dat binnen de Joodse traditie de slacht alleen uitgeoefend mag worden door een streng
opgeleide sjocheet (slachter) en het algehele toezicht op de kosjere slacht verder bijzonder strikt verloopt (waardoor kosjer vlees ook duur is).

Aanbeveling
Wanneer er nu een wetsvoorstel ingediend zou worden om
alle slacht diervriendelijker te maken (inclusief uiteraard de kosjere en de halal), door bijv. de slachthuizen te
verbeteren (Temple Grandin heeft daar allerlei ontwerpen voor gemaakt die
ook uitgevoerd zijn in de V.S.) dan zouden wij dit graag steunen.
Wat het huidige wetsvoorstel betreft vragen wij met klem dit vooralsnog te herzien en eerst nog de door ons genoemde deskundige te raadplegen evenals de overige wetenschappelijke onderzoeken , gedaan op dit gebied. Zie hieronder voor meer toelichtende informatie.
Het, in onze ogen ‑ ja, wij beseffen dat wij op dit punt snel geëmotioneerd raken en dat de vergelijking mank gaat ‑ onzorgvuldige beslissingstraject van dit wetsontwerp doet ons herinneren aan het feit dat in de geschiedenis tot nu de enige keer dat in Nederland het kosjer slachten werd verboden, dit gebeurde door de nazi's in '40‑'45 en ook toen heette deze wet 'wet tegen dierenleed'....

Eva Elbaum en Eva van SonderenCoaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com

[www.autorenaissance.nl]
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.

Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com