mening
historicus Bart Wallet: de rituele slacht vanaf 1945 tot nu. 3
sluiten

De kleine christelijke partijen stelden zich regelmatig kritisch op.
GPV‑senator Van der Jagt, die mede namens de RPF sprak, kwam in 1989 in
aanvaring met staatssecretaris Ginjaar‑Maas. Deze had gesteld dat de
overheid de normen en waarden van culturele minderheden overneemt voor
zover je het ermee eens bent. Voor zover je het er niet mee eens bent
moet je ze in ieder geval accepteren. Van der Jagt gruwde van dit
cultuurrelativisme en zag Nederland nog altijd als een land met
christelijke normen en waarden. Het beleid rond ritueel slachten zag hij
als een voorbeeld van hoe het niet moest. Ginjaar‑Maas vond dat Van der
Jagt een lesje in tolerantie nodig had en de kwestie ook eens moest
benaderen vanuit de optiek van de ander.

Maar de kritische vragen van de kleine christelijke partijen vielen in
het niet bij de consequente anti‑campagne van Janmaats Centrumpartij.
Regelmatig protesteerde Janmaat tegen wat hij zag als 'een middeleeuwse
martelpraktijk'. Hij voelde zich een roepende in de woestijn: "De
politici liegen over zogenaamde vreemdelingenhaat, antisemitisme,
racisme en zijn bereid ter wille van nieuw stemvee mee te huilen met de
meest middeleeuwse folteraars."

Terwijl progressief Nederland het ritueel slachten als kroonstuk van de
multiculturele samenleving zag, was het voor Janmaat juist symbool voor
het verval van Nederland. Hoogontwikkelde, geïndustrialiseerde landen
zouden dergelijke primitieve religieuze praktijken juist moeten
verbieden, aldus Janmaat.

Vanaf de millenniumwisseling waaide weer een andere wind. Als er een
thema is waarop de impact bleek van '9/11' en de Fortuyn‑revolte, dan is
het wel het ritueel slachten. De kritiek in delen van de samenleving op
de multiculturele samenleving vond steeds meer stem in politiek Den
Haag, waardoor het draagvlak voor ritueel slachten zienderogen
verdampte. Tegen de achtergrond van de ontwikkeling sinds 1945 vond een
aantal opmerkelijke verschuivingen plaats die het huidige succes van
Marianne Thieme met haar initiatiefwet verklaren.

Kritiek op het ritueel slachten was tot dusver vooral gekomen van kleine
rechtse partijen die kritiek hadden op de multiculturele samenleving. De
LPF nam die kritische instelling na 2000 over, en later de PVV ‑ beide
fors grotere partijen én doorgedrongen tot het centrum van de macht. Het
anti‑geluid klonk nu niet alleen meer in de marge, maar ook in
regeringskringen.

De intrede in 2006 in het parlement van de Partij voor de Dieren zorgde
ervoor dat ook in de progressieve flank in toenemende mate kritisch over
het ritueel slachten werd gesproken. SP, GroenLinks en D66 voegden zich
bij de tegenstanders. Voor de laatste twee partijen betekende dit een
afscheid van het gematigde beleid vóór Fortuyn.

Ritueel slachten gold tot in de jaren negentig vooral als een culturele
uiting van etnische minderheden. In de nieuwe eeuw werd ritueel slachten
weer meer (als in de periode vóór 1970) gezien als een religieus
gebruik. Hierdoor veranderden de grenzen in het politieke spectrum
aanzienlijk. De kleine christelijke partijen, ChristenUnie en SGP,
behoren nu samen met het CDA tot de verdedigers van het ritueel
slachten. Zij zien hierin een nieuwe aanval van seculiere partijen op
religieuze praktijken en vrezen voor volgende stappen die ook hen kunnen
raken.

Progressieve partijen hergroeperen zich eveneens. Nu de multiculturele
samenleving failliet is verklaard, wordt sterke nadruk gelegd op een
nieuwe, seculiere Nederlandse identiteit gevuld met progressieve waarden
als vrouwen‑ en homo‑emancipatie. Ritueel slachten als vreemd en
weerzinwekkend religieus gebruik past daar niet langer in. De
koerswijziging van de PvdA is een duidelijk signaal dat deze partij de
erfenis van Fortuyn heeft verwerkt, het multiculturele ideaal heeft
laten vallen en gekozen heeft voor het seculiere meerderheidsvertoog.
Daarmee lijkt het erop dat de 'multiculturele samenleving' een
overgangsconcept is geweest om diversiteit mogelijk te maken in de
overgang van een algemeen‑christelijke naar een seculiere samenleving.

De drie partijen (en hun voorlopers) die sinds 1945 het brede midden
uitmaken, CDA, PvdA en VVD, hebben het ritueel slachten steeds verdedigd
tegenover met name de rechterflank. Het CDA vanuit de verzuilde
maatschappijvisie en de godsdienstvrijheid en de PvdA vanuit het
multiculturele ideaal. De VVD op haar beurt vanuit het liberale principe
van godsdienstvrijheid en het inzicht dat juist door het toestaan van de
uitzonderingsregeling recht wordt gedaan aan de fundamentele gelijkheid
van iedere burger. Het afbrokkelen van de steun voor het ritueel
slachten in het politieke midden en de verschuiving naar het
christelijke politieke kamp, laat de kracht zien van het nieuwe
seculiere vertoog.

De huidige opperrabbijn van Amsterdam, Aryeh Ralbag, zit daarmee in een
aanzienlijk lastiger positie dan zijn voorganger Tal. Waar Tal een
beroep kon doen op de religieuze geschakeerdheid van de Nederlandse
samenleving, moet Ralbag tegen een seculiere meerderheid oproeien. Dat
zal hem alleen lukken als hij het weet te verbinden met de progressieve
waarden die het hart uitmaken van de nieuwe Nederlandse Leitkultur.

Bart Wallet is historicus. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van
Joden in Nederland na 1945.


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
[www.autorenaissance.nl]
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com