mening
verbod op kosjer slachten; brief aan pvda
sluiten

Job Cohen, Jeroen Dijsselbloem en Martijn van Dam schreven de leden van de PvdA de volgende brief:
Brief aan leden over rituele slachtop 24 juni 2011
Beste partijgenoten,
langs deze weg willen wij u informeren over de inbreng van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel Thieme inzake een verbod op rituele slacht zonder voorafgaande bedwelming.
In de afgelopen dagen heeft de PvdA fractie - samen met D66, VVD en Groenlinks - gezocht naar een oplossing die enerzijds tegemoet komt aan het zwaarwegende advies van onze Politieke Ledenraad van 19 juni jongsleden - waarin terecht het belang van godsdienstvrijheid werd benadrukt - en anderzijds vasthoudt aan de breed gedeelde zorg over het dierenwelzijn.
Tijdens het debat in de Tweede Kamer ‑ afgelopen woensdag -hebben wij met deze vier partijen een fors amendement ingediend op het wetsvoorstel. De kern daarvan is dat we het doel centraal stellen ‑ namelijk: het lijden van de dieren zo veel mogelijk beperken - maar niet de manier waarop dat doel moet worden bereikt. Het uitgangspunt in de wet blijft de slacht met bedwelming, maar er wordt een mogelijkheid geboden om hierop een ontheffing aan te vragen. Voor een dergelijke ontheffing moet worden aangetoond dat de dieren niet méér lijden dan met de toegestane reguliere slachtmethoden. De bewijslast daarvoor ligt bij de aanvrager van de ontheffing. De ontheffing kan worden verleend door de Minister. Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of de voorgestelde slachtmethode inderdaad niet meer lijden van de dieren oplevert.
Daarmee zijn de vier partijen tegemoet gekomen aan bezwaren van de religieuze organisaties, zonder de doelstelling van dierenwelzijn aan te tasten. Er komt een overgangsperiode van een jaar - na de inwerkingtreding van de wet - waarin de aanvragers de tijd hebben hun methode wetenschappelijk te laten beoordelen. Hiermee wordt zowel de mogelijkheid gecreëerd om eigen bedwelmingsmethoden te ontwikkelen als om ontheffing aan te vragen voor alternatieve methoden zonder bedwelming.
Wij zijn van mening dat de PvdA hiermee een goede balans heeft gevonden tussen zwaarwegende belangen die onze partij na aan het hart liggen.
Met vriendelijke groet,
Job Cohen
Jeroen Dijsselbloem
Martijn van Dam
* * * * * * *
Mijn reactie hierop was deze:
* * * * * * *
Een onzin-'oplossing': evenmin als is aangetoond dat de rituele slacht méér dierenleed veroorzaakt, zal kunnen worden aangetoond dat de rituele slacht mínder dierenleed veroorzaakt. Er zijn wereldwijd al vele onderzoeken uitgevoerd en de ene keer was de conclusie positief voor de rituele slacht en de andere keer negatief. Veel schijnt daarbij af te hangen van de vooropgezette mening van de onderzoekers: op die grond heeft TNO ook het onderzoek waarop de 2e Kamer zich baseert, onderuit gehaald.
Het argument van het voorkomen van dierenleed is sowieso hypocriet:
SLACHTEN = DIERENLEED.
Ga eens zelf kijken in een slachthuis, bij een nietrituele slacht: zie en hoor de doodsangst van de koeien die in de rij staan en het bloed van hun soortgenoten ruiken.
En kijk eens achter de schermen bij veemarkten en veetransporten: er is daar UITSLUITEND dierenleed. Dát leed wordt niet genoemd. De verontwaardiging over de rituele slacht is selectief.
En subjectief: het initiatief tot het verbod van de rituele slacht is niet van de Partij van de Dieren, maar komt uit het verkiezingsprogramma van de Nationalistisch-Socialistische Beweging PVV, en het is dan ook geen pro-dieren-wet maar een anti-islam-wet. Mevrouw Thieme rook haar kans ('rook bloed'?): zij ziet dit verbod ongetwijfeld als een mooi eerste stapje naar het algemeen slachtverbod, dat haar uiteindelijke doel is. Dat onze islamietische en Joodse burgers hiermee onder hevige psychische druk worden gezet? Dat de Joodse Nederlanders dit 66 jaar na de Holocaust zien als een signaal dat zij in Nederland alsnog ongewenst zijn? Dat islamietische Nederlanders nu voelen dat hun cultuur en hun gebruiken hierdoor nu officiëel, VAN OVERHEIDSWEGE !, als tweederangs en achterlijk worden bestempeld? Ja, sorry hoor: het doel heiligt de middelen toch?
In het Nederland van nu is er dus een meerderheid die er voor is, de minderheid achter te stellen: de meerderheid mag slachten mèt dierenleed, maar de minderheid mag dat niet. De mythe van het tolerante Nederland is hiermee definitief ontkracht. Met dank ook aan Job en zijn collega's. Nederland is niet tolerant ten opzichte van minderheden, maar doodgewoon ONVERSCHILLIG.

Het is nog niet duidelijk of na de 2e Kamer (morgen) ook de 1e Kamer deze wet zal goedkeuren. Mocht dat onverhoopt zo zijn dan zal het Europese Hof ons intolerante landje ongetwijfeld terugfluiten vanwege deze aantasting van de godsdienstvrijheid. Onze politici gedragen zich als kleuters die kinderjuffrouw spelen: ze kunnen beslissen tot verbieden en afschaffen zoveel als ze willen, maar het is uiteindelijk Europa dat de regels in stand houdt.

Tenslotte ben ik diep teleurgesteld in de PvdA: na vele jaren ben ik onlangs teruggekeerd naar deze partij en nu zie ik dat de leiding de afwijzende mening van de Politieke Ledenraad over het verbod doodleuk negeert. Juist van de PvdA verwachtte ik democratisch gedrag... Naïef, hè?
Waarom doe je dit, Job? Denk je dat je mooi kunt scoren door nu vóór het verbod te stemmen, maar ga je er net als ik van uit dat het Europese Hof Holland toch wel zal tegenhouden, zodat uiteindelijk je (talrijke) moslimstemmers en je (weinige) Joodse stemmers niet gedupeerd zullen worden? Dat zou schandalig cynisch zijn en jou onwaardig. Jij was toch zo integer?


Op http://nu.pvda.nl/berichten/2011/06/Brief-cohen-dijsselbloem-van-dam-verbod-rituele-slacht.html zijn meerdere commentaren te vinden. Er is daar ook nog veel ruimte om te reageren.

Rabbijn ing. Issachàr Tal van Kekem
websites: http://www.breslev.nl
http://www.rooierebbe.nl


Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!

[www.autorenaissance.nl]


SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.