boekbespreking
Kritische kanttekeningen betreffend bekende en onbekende personen 3
sluiten

HERBERT OELSCHLäGEL.

Een korte beschrijving van een publicatie die per mail te bevragen is bij Lucas Bruijn via m.troia@hetnet.nl

INLEIDING, AANLEIDING
Jaarlijks vindt op 4 mei een herdenking plaats bij het monument op de Apollolaan in Amsterdam, zo ook dit jaar, 2010:

"4 mei, herdenking Apollolaan, aanvang 19.40 uur Inleiding herdenking bij het oorlogsmonument op de Apollolaan door Jan Siegenbeek van Heukelom, voorzitter van het 4 mei comité Zuid-West. Stadsdeelwethouder Simone Kukenheim, legt namens het stadsdeelbestuur een krans. Toespraak door Marjan Schwegman, historica en directeur NIOD, twee minuten stilte, Wilhelmus en bloemlegging."

De heer Jan Siegenbeek van Heukelom, voorzitter van het 4 mei comité Zuid-West, schreef vorig jaar:

In de vroege ochtend van 24 oktober 1944 werden 29 mensen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans gehaald. Ze werden zonder vorm van proces gefusilleerd; een represaille voor de liquidatie van de beruchte SD-officier Oehlschlägel. Het monument uit 1954 aan de Apollolaan, op de hoek met de Beethovenstraat, herinnert aan deze gebeurtenis. En het is populair. Op de Dam na (dat er vorig jaar 25.000 had) trekt het met zo'n 2000 mensen waarschijnlijk de meeste bezoekers van de Amsterdamse 4 mei-herdenkingen. 'We hebben vaak bekende sprekers, zoals Simon Wiesenthal - prachtig was dat -, Harry Mulisch en Judith Hertzberg', zegt Oud-Zuid bewoner Jan Siegenbeek van Heukelom. 'Dit jaar spreekt Hanneke Groenteman.'

De heer Siegenbeek van Heukelom spelde de naam met een 'h': Oehlschlägel. Hij had daartoe een goede reden: hij deed dat in navolging van Lou de Jong, die in zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog een hoofdstuk aan Oelschlägel besteedt en daarin de naam als Oehlschlägel schrijft. Echter: Op de huwelijksakte van Oelschlägel, ondertekend door Oelschlägel, wordt de naam zonder 'h' geschreven en zo ook op andere documenten, zoals geboorteakte en persoonskaart.
Ook in de door Lages geplaatste overlijdensadvertentie wordt de naam zonder 'h' geschreven. Een punt van ondergeschikt belang, maar het geeft aan dat er wat mankeert aan het tot dusverre verrichte onderzoek naar Oelschlägel. Waarom en hoe Oelschlägel werd geliquideerd wordt door Dr. Lou de Jong uitvoerig beschreven. Het komt er op neer dat Oelschlägel een voor het verzet zeer gevaarlijke SD-er was, die uit de weg geruimd moest worden. Het lag in de bedoeling Oelschlägel te ontvoeren teneinde een represaille te voorkomen, maar dit mislukte, zodat men zich gedwongen zag tot liquidatie over te gaan. De navolgende studie beoogt om een duidelijker beeld te schetsen van wie hij was, waarom hij moest verdwijnen en hoe zijn terechtstelling werd voltrokken. Oelschlägel heeft geen proces gehad en derhalve ontbreken de aanklacht, zijn verdediging en getuigenverklaringen.
Judith Herzberg zei in haar toespraak bij het monument in 1993:

"Zoals U weet, zijn er op deze plek op 24 oktober 1944 negenentwintig mannen doodgeschoten als represaille voor de aanslag op een S.D.er die als buitengewoon gevaarlijk werd beschouwd en die ook wel de 'grootmoordenaar genoemd werd."

De aanklacht is dus 'moord in het groot', of: het verrichten van acties die de dood van velen tot gevolg hadden.
Lucas Bruijn
m.troia@hetnet.nl


[www.autorenaissance.nl]

Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.


Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com

................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!

SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com