thora en meer
Bloeme Evers: SJLOMZION
sluiten

SJLOMZION
Enkele weken geleden werd een achterkleindochtertje van ons geboren, in Israël, en als eerste naam ontving zij Sjlomzion.
Moge zij geliefd en beroemd worden als haar grote voorgangster: Salome Alexandra, die geboren werd in Jeruzalem tijdens de Tweede Tempelperiode en leefde van ongeveer vanaf 139 tot 65 vóór. Mogelijk was ze een afstammelinge van de eerste priester van het Joodse volk, Aharon. Achteraf gezien was zij het laatste onafhankelijke regeringshoofd van het Chasjmoneïsche rijk. Ze trouwde met Jehoeda Aristobolus, die koning was van Judea.
Zij en haar echtgenoot verschilden diepgaand van mening over zowel interne als externe kwesties en met name over religieuze zaken . Haar man was veel op slagvelden, gewikkeld in oorlogen met de buurlanden, waardoor hij weinig oog had voor binnenlandse aangelegenheden. Hij was een Tsaduceeër, een tak van het Jodendom dat alleen de Torah-wetten in ere hield en die de Mondelinge Leer verwierp. Salomé Alexandra, die geliefd was bij de Judese bevolking, sympathiseerde met de Farizeeërs, die naast de Torah, de Schriftelijke Leer, wel de Mondelinge Leer in acht hielden; deze legt uit wat in de Schriftelijke Leer kort is aangegeven. De Farizeeërs deden veel om alle aspecten van de Joodse Leer en de naam van de Eeuwige te verbreiden onder de bevolking.'
Salomé Alexandra werd koningin, naast haar man, in het jaar 107 voor, toen haar man zijn vader opvolgde als koning. Ze werd weduwe in het jaar 103 en trouwde met de oudste broer, volgens de wetten van het zwagerhuwelijk, met Alexander Jannai, die in veel opzichten dezelfde meningen was toegedaan als zijn voorganger. Ook hij voerde oorlogen en breidde het grondgebied van het land uit. Wat het binnenlands beleid betreft: hij vervolgde de Farizeeërs, die goeddeels naar buitenlanden vluchtten. Op zijn sterfbed bleek, dat zijn vrouw toch invloed op zijn opvattingen had gehad. Na een regering van 19 jaar wees hij op zijn sterfbed zijn echtgenote aan als opvolgster op de troon. Ook verzocht hij haar de Farizeeërs terug te halen en hen te herstellen in hun vroegere posities. Zij volgde beide suggesties op toen zij de waardigheid van koningin verwierf. Ze was toen 64 jaar en regeerde 9 jaar.
In die tijd wist ze door een doorwrochte strategie vrede te sluiten met de vorsten van de omringende landen, terwijl ze tegelijkertijd de omvang van het leger uitbreidde. Voorts bevorderde ze het welzijn van de bevolking door verstandige maatregelen; ze was een wijze vrouw, ging rustig en weloverwogen te werk, waardoor ze nog meer sympathie won bij de bevolking.
De Talmoed (Ta'anit 23a) spreekt over het regeringstijdperk van Salomé Alexandra als van een zodanige periode van welzijn, weldadigheid en vroomheid, dat de Eeuwige "regen zond op iedere woensdag- en iedere Sjabbatnacht". De graankorrels van de tarwe werden zo groot als (kleine?) nieren en die van gerst als olijven. Deze zeer bijzondere producten werden vele jaren in Jeruzalem tentoongesteld, om aan te tonen hoe gezegend Israël was onder de regering van deze koningin, die de bijnaam kreeg van Sjlomzion, te vertalen met Vrede over (of voor, of van) Zion.
En nu maar hopen dat deze achterkleindochter in de landbouw gaat.....
Bloeme Evers-Emden.
NIW 160
www.niw.nlCoaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
[www.autorenaissance.nl]


Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................