thora en meer
WAJIKRA 2
sluiten

De betekenis van zout
Bij de offers mocht absoluut geen honing of gist gebruikt worden maar zout was wel verplicht. Wat kan dit betekenen? Hier hebben we te maken met een typisch voorbeeld van parallellisme. Hemelse gedachten en structuren worden in aardse, tastbare vormen gegoten. Gist, honing en zout staan symbool voor eigenschappen van Hemelse vormen. Door hier op aarde die materiële weergave en neerslag van die hogere Hemelse symboliek naar Tora‑opdracht te behandelen, klikken wij in op verhevener werelden. Dit is een belangrijke gedachte in het Jodendom.

Gist wordt altijd gezien als een symbool voor de kwade neiging. In het Hebreeuws volkstaal heet de jetser hara (kwade neiging) "het gist in het deeg". Gist blaast het deeg op. Onze minder fraaie eigenschappen blazen ons ego op tot zulke proporties, dat wij menen dat de wereld alleen voor ons geschapen is. Gist mag zeker niet gebruikt worden bij offers, omdat de eerste vereiste in de godsdienst bescheidenheid is. Hoogmoed verwijdert de mens van G'd. Daarom zijn ook Pesach‑offer en Chameets niet met elkaar te verenigen. Het Pesach‑offer werd gebracht om de afgod van Egypte te slachten. Wanneer wij dat samen eten met onze persoonlijke afgoderij van ons zelf (onze zelfingenomenheid), is dat niet compatibel.

Wees je passies de baas
In Pirké Awot staat een gevleugeld gezegde: jaloezie, lust en eerzucht richten de mens ten gronde. Volgens Chatam Sofeer (18de eeuw) symboliseren gist, honing en zout, eerzucht, passie en jaloezie. Eerzucht komt voort uit hoogmoed en wordt gesymboliseerd door gist. Honing, als symbool van het zoete, geeft de lusten en passies weer. Zout symboliseert jaloezie. Jaloezie is meestal een verkeerde eigenschap maar kan soms ten goede worden aangewend. Jaloezie kan positief werken wanneer het in dienst staat van persoonlijke groei: "Jaloezie van Geleerden vermeerdert de wijsheid". Daarom wordt zout wel toegestaan op het altaar. Het devies luidt: "Niet te zuur (zuurdesem) en niet te zoet". Volgens Rabbi Joseef Sja'oel Nathansohn geeft de Tora aan dat wij altijd de middenweg moeten zoeken. Maar wat heeft dat zout te betekenen?

De Tora stelt: "Gij zult van uw offers niet weghouden het zout, het verbond met uw G'd". Wat voor verbond wordt hier bedoeld? Wanneer wij voedsel willen conserveren, gebruiken wij zout. Zout symboliseert ook eeuwigheid. Rabbiner Hirsch (1808‑1888) ziet hierin een opdracht om de Tora te "conserveren" en nooit te veranderen, gelijk zout nooit verandert. Zout herinnert tevens aan de val van Sedom, dat bestookt werd met zwavel en zout. Sedom ging ten onder aan ongastvrijheid. Bij ons eten herinneren we dat: zout mag op tafel nooit ontbreken. Gastvrijheid is één van de hoekstenen van het Joodse huis.

Goed en kwaad hebben dezelfde bron
Zout duidt ook op vereniging van tegenstrijdige krachten. Veel afgoderij is voortgekomen uit de emotie, dat goed en kwaad onverenigbaar zijn in deze wereld. Wij stellen dat zowel het goede als het kwade van G'd komt. Zout wordt gewonnen uit water maar door zonnehitte en verdamping wordt het een bijtende en "brandende" substantie. Water wordt altijd gezien als uiting van chessed (liefde) en vuur als eigenschap van gestrengheid. Water vloeit van boven naar beneden en doet groeien, vuur vernietigt. Het offeren van zout duidt erop dat wij G'ds heerschappij erkennen over zowel goed als kwaad in de Schepping. Dit is in sommige christelijke groeperingen een onbekende gedachte.

Bij alle offers moest zout gebracht worden. Maar alleen bij het meeloffer staat dat het zout een teken is van een G'ddelijk verbond. Moeilijk te begrijpen! Chatam Sofeer legt uit, dat dit verschil wel degelijk een diepere achtergrond heeft. Bij het zouten van het offervlees had men nog kunnen denken, dat dit gedaan werd om de kohaniem (priesters) te plezieren. Zo hoefden ze geen ongezouten vlees te eten. Maar bij het meeloffer heeft zouten geen zin. Het is duidelijk alleen bedoeld als uitvoering van een opdracht van Boven. Dat is het ware verbond met G'd. Want wanneer wij G'd dienen omdat wij het leuk vinden of goed doorhebben waarom G'd bepaalde opdrachten geeft, dienen wij eigenlijk meer onze emoties en ons verstand dan G'd. Wanneer iets onbegrijpelijk wordt, en we het desondanks doen, is het pas ware godsdienst!

"Wanneer een persoon mocht zondigen en ontrouw mocht plegen jegens G'd en zijn naaste, ontkent hetgeen ter hand gesteld is of het geroofde, of zijn naaste tekort doet, of gevonden heeft wat verloren is en hij ontkent het en hij zweert vals... dan zal hij het in hoofdsom betalen en het vijfde daarvan eraan toevoegen. En zijn schuldoffer zal hij G'd brengen..." (Wajikra 5:1 e.v.)

Interessant is hier de samenloop tussen intermenselijke en religieuze voorschriften. Wanneer men iets in bewaring krijgt en dit later ontkent en niet teruggeeft, breekt men vertrouwen. De bewaargever had zijn vertrouwen gesteld in de eerlijkheid en de oprechtheid van de bewaarnemer. Dit werd beschaamd. Het vormt een intermenselijk drama maar tevens een ontkenning van G'ds aanwezigheid. De bewaargever vertrouwde op het feit dat G'd alles ziet en dat de bewaarnemer dat ook zo zou ervaren. Hij schatte het G'dsbesef van zijn vertrouweling te hoog in. Helaas: hij werd teleurgesteld in zijn verwachting. Ontkenning van bewaargeving wordt gelijkgesteld aan de ontkenning van het bestaan en de alomtegenwoordigheid van het Opperwezen.

Hemelse en aardse ethiek
Volgens Rabbiner Hirsch is menselijk onrecht een directe aantasting van G'ds autoriteit. Menselijke ethiek zonder G'dsvrucht heeft weinig bestaansrecht. Toen Awraham het land van de Filistijnen bezocht, besefte hij dat de mensen zich niet moreel gedroegen. Daarom noemde hij zijn vrouw zijn zuster omdat hij bang was dat hij gedood zou worden wanneer de machthebbers zich zouden willen vergrijpen aan zijn vrouw. Hij zei letterlijk: "Want ik zei bij mij zelf er is wellicht geen G'dsvrezenheid op deze plaats, zodat men mij zou doden" (Bereesjiet 20:11). G'ddelijke en menselijke ethiek gaan hand in hand. Daarom moet men ook eerst de ontstolene terugbetalen en daarna pas een schuldoffer brengen.

Rabbi David Zwi Hofman (20e eeuw) merkt op dat bij alle vormen van oneerlijkheid de terugbetalingsplicht voor het offer wordt vermeld. Overigens is dit ook een algemene regel in het Jodendom (vgl. B.T. Joma 85b): "Overtredingen tussen mens en G'd worden verzoend op Jom Kippoer. Intermenselijke overtredingen worden op Jom Kippoer niet vergeven, totdat men vergeving heeft gevraagd van zijn naaste". Hemel en aarde lopen parallel.


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl


[www.autorenaissance.nl]
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.