thora en meer
WAJIKRA 1
sluiten

WAJIKRA

Door: Dayan mr. Drs. R. Evers

Deze week lezen we het derde boek van de Tora, Wajikra. Wajikra heet ook Torat Kohaniem ‑ Leer van de Priesters. Een groot deel is gewijd aan de taak van de kohaniem in het (draagbare) Heiligdom. Daar moesten brand‑, vredes‑ eerstelingen‑, zonde‑ en schuldoffers en meeloffers gebracht worden. Bij alle offers komt zout te pas. Wie een offer brengt, legt de handen op de kop van het dier. De offers worden soms geheel, soms gedeeltelijk verbrand. In het laatste geval is wat overblijft deels voor de koheen, en soms ook voor de aanbieder van het offer

Offers en vergeving staan deze week centraal. In het Hebreeuws heet een offer 'korban'. Maar dat is fout vertaald. Het woord offer klinkt als iets waardevols, dat wij afstaan in de hoop meer terug te krijgen. Wanneer wij een offer brengen, willen we meestal iemand gunstig stemmen of afkopen. Het lijkt een soort aflaat of omkoperij. We hebben problemen met de vertaling van het woord korban omdat het begrip offer uit afgodische culturen stamt. Bij afgoderij is het woord 'opofferen' wellicht accuraat. In het Hebreeuws is dit anders.
De grondbetekenis van het woord korban is nabijheid. Korban wordt exclusief gebruikt in relatie met G'd. Wanneer een mens een offer brengt, wil hij zichzelf dicht bij G'd brengen, het ultieme Goede. Alle andere prachtige dingen in deze wereld verbleken tegenover dit ultieme geluk. Tegenwoordig hebben wij gebeden in plaats van offers. Wanneer wij ons hart uitstorten in gebed, offeren wij iets van onszelf aan G'd. Daardoor komen wij dichter bij het Hogere.
Offers en gebeden hebben te maken met groei en leven. In beide staat tesjoeva als hulpmiddel voor religieus stijgen centraal.
Tesjoeva veronderstelt zelfanalyse: weten èn uitspreken wat je verkeerd deed èn beslissen het nooit meer te doen. Maar het betekent eigenlijk: tot jezelf komen, je ware ik ontdekken, het werkelijk goede in je psyche. Ontdek de tsaddiek in jezelf. Maar wees gewaarschuwd. Die tsaddiek in jezelf is vaak de bron van de befaamde Jiddisje zelfhaat!

Er zijn een aantal stappen tot zelfverbetering waaraan je kunt herkennen of je inderdaad groeit in de religie, of je inderdaad een "gaaf" mens ‑ een tsaddiek, rechtvaardige ‑ begint te worden. Zo heeft de gave mens heeft het vermogen om te onderscheiden tussen recht en krom, eerlijk en oneerlijk. Een hulpmiddel om dat te bereiken is de ander als spiegel te zien. Wanneer je in de ander een slechte eigenschap waarneemt, betekent dit dat men de eigen afkeurenswaardige eigenschappen projecteert op de ander. Daar kan men veel van leren over zichzelf. Verder aanvaardt de gave mens zichzelf, de ander, de natuur en de wereld om zich heen, als gegeven. Aanvaarding van vaste gegevens is een basis om verder te groeien, spontaan, met natuurlijke eenvoud en oprecht. De gave religieuze mens leeft ook vanuit een groeimotivatie: hij/zij is gericht op groei in plaats van vermaak. Leef je vanuit een gebreksmotivatie (je bent contactarm en gaat daarom naar sjoel) of streef je werkelijk naar groei. De tsaddiek is gericht op groei en heeft als missie: concentratie op het hogere. Daarbij hoort het dat men zich bij tijd en wijle terugtrekt op zichzelf en afsluit voor de wereld om zich heen.
De gave mens heeft een autonoom levenspatroon. Hij is een persoonlijkheid die in staat is de wereld en de Tora met constante frisheid te bezien. Je zou elke dag naar de Tora moeten rennen in plaats van naar de brievenbus voor de krant. Wie vanuit deze motivatie leeft, kan het leven als een zelfontstijgende roes ervaren. Helaas halen een aantal mensen dit niet en moeten zij zich vergrijpen aan verdovende middelen in hun poging om een hogere ervaring te bereiken.

Juist tsaddikiem kunnen met een diep gevoel van gemeenzaamheid met anderen, zichzelf ontstijgen. Een steeds dieper afdalen in jezelf kan zo tot een topervaring leiden. Je keert terug tot je spirituele oorsprong. Verzoening met jezelf en je omgeving bevordert geestelijke bevrijding en het loslaten van je eigen beperkte ego.

Vergeving is mogelijk en moet ook op den duur omdat het anders spirituele groei in de weg staat, bij dader en slachtoffer, hoe moeilijk dit ook is in de intermenselijke relaties. Echte vergeving is een combinatie van aardse inspanning en Hemelse genade. De functie ervan is de eenheid tussen de mensen te bevorderen. Sjalom staat hoog op onze prioriteitenlijst. Verzoening wordt bewerkstelligd door ootmoed, ook in de relatie tussen mens en medemens. Zonder vergeving zou de aarde een doorlopende strijd worden, zonder einde. En dat was niet de bedoeling van de Schepper.

Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
[www.autorenaissance.nl]


Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com