thora en meer
PESACH SEIDER VERKLARINGEN RABBIJN R.EVERS 6
sluiten

II.7 DE VIJFDE BEKER WIJN ‑ DE BEKER VAN ELIJAHOE ‑ DE VIJFDE ZOON

Waarom staat er op de Seidertafel nog een vijfde beker wijn, die niet gedronken wordt?
De Tora (Sjemot 6:8) bezigt nog een vijfde uitdrukking in verband met de verlossing: "Ik zal jullie brengen naar het land". Rabbi Tarfon beschouwt de verlossing als een vijfvoudige, en verplicht ons tot het drinken van een vijfde beker. De andere geleerden zijn het daar niet mee eens. Een halacha waarbij geen definitieve beslissing wordt genomen wordt soms uitgedrukt met het woordje 'Tekoe ', hetgeen betekent: 'het blijft onbepaald'. Maar het kan tevens een afkorting zijn van Hebreeuwse woorden, die betekenen dat Elijahoe, de voorbode van de Masjie'ach, alle halachische problemen zal oplossen. Wij schenken de beker dus wel in, maar drinken hem niet en noemen hem daarom de beker van Elijahoe.
De vier bekers symboliseren de vier soorten kinderen. Toch is onze bevrijding niet volledig als wij niet ook de afwezige vijfde zoon in onze Seider betrekken. Er staat een vijfde beker op tafel, die echter niet gedronken wordt. Wij zeggen tegen de rasja: 'als jij in Egypte geweest was, zou jij niet bevrijd zijn'.
Maar na Matan Tora de wetgeving op de berg Sinaï hopen wij dat iedereen ook zij die nu de Seider nog niet meevieren mee zal gaan bij de uiteindelijke bevrijding, waarover de na Seider spreekt.
De naam Elijahoe telt vijf letters. Het is de vijfde beker, die traditioneel iets groter is dan de andere bekers. Velen hebben de gewoonte dat allen een beetje uit de beker drinken of om er de volgende dag kiddoesj over te maken. Zodra de beker van Elijahoe tot de rand gevuld is, wordt de deur van het huis geopend, waarmee we symbolisch aangeven dat wij de geest van de voorloper van de Masjie'ach uitnodigen om binnen te komen omdat hij de uiteindelijke verlossing brengt.
De na‑seider is (anders dan de voor‑seider waar de verlossing uit Egypte werd gevierd) bedoeld om de toekomstige verlossing te vieren. Volgens een traditie zou de profeet Elijahoe uit deze beker drinken waarna de inhoud onder alle seiderdeelnemers wordt verdeeld.
Wellicht zou dit de volgende betekenis kunnen hebben: onze individuele levensbekers kunnen verschillen: sommigen ondervinden meer geluk, anderen hebben helaas minder geluk. Als we totaal niets met elkaar te maken hebben, brengen we de uiteindelijke verlossing niet dichterbij. Wanneer we samen uit één beker drinken, gemeenschappelijk de vreugde en ellende van het leven delen, samen de momenten van blijdschap beleven en elkaar ondersteunen in moeilijke momenten, pas dan brengen we de verlossing wat meer naderbij.

II.8 HET GETAL VIER

In de Seider staat het getal vier centraal. Er zijn vier vragen, vier zonen en vier bekers. Verschillende verklaarders zien in het getal vier een verwijzing naar de vier Aartsmoeders Sara, Riwka, Racheel en Lea, die een voorbeeld vormden voor de 'nasjiem tsidkaniot' de vrome vrouwen uit Egypte. De Joodse vrouwen uit Egypte gaven de moed niet op en stelden alles in het werk om de 'gezera' het besluit van Farao om het voortbestaan van het Joodse volk te frustreren teniet te doen. De mannen, zelfs de gedol hador de grootste leider uit die generatie Amram, de vader van Mosjé, zagen na het wrede besluit om alle Joodse jongetjes in de Nijl te werpen, geen toekomst meer voor het Joodse volk. Daarom staan veel aspecten van de Seider in het teken van het getal vier.
Ook herinnert het getal vier aan de vier eigenschappen, waarin de Joden zich onderscheidden in Egypte. Ze veranderden hun kleding, taal en namen niet en gaven elkaar niet aan bij de Egyptische overheid.
Op een dieper niveau geschouwd staat het getal vier in de Kabbalistische leer van de 'sefierot' voor het begrip chessed liefde, de vierde sefiera (sfeer). Op Seideravond benadrukken wij de enorme chessed van Hasjeem. Toen de Joden bij de Schelfzee stonden, zeiden de Engelen tegen Hasjeem: 'wat zijn de Joden beter dan de Egyptenaren? Beiden hebben afgoden gediend?'
Toch redde Hasjeem de Joden uit liefde voor Awraham, Jitschak en Ja'akov, de Aartsvaderen.
Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................


[www.autorenaissance.nl]
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.