thora en meer
Parsja Beha'alotecha 2
sluiten

Mosje was nog jong maar bijzonder sterk en mooi en bovenal wijs. Het beleg duurde echter ontzettend lang. Koning Kikonus stierf na negen jaar. De soldaten kozen Mosje als koning. Mosje moest toen met Adonia trouwen, de weduwe van de koning. De soldaten werden onrustig omdat de belegering veel te lang had geduurd. Ze vroegen Mosje hoe ze de stad zouden kunnen veroveren. Het zwakke punt van de stad was de muur van slangen en ongedierte. Mosje beval zijn soldaten ooievaars af te richten voor de jacht en liet hen drie dagen niet eten. Daarna stuurde hij zijn soldaten af op de slangenkuil. Iedereen moest zijn ooievaar op zijn schouder meenemen. De ooievaars werden losgelaten en er bleef geen slang meer over. De zelfgekroonde Bileam moest rennen voor zijn leven. Mosje kreeg in het koninklijk paleis de oude kroon van Kikonus en werd opnieuw tot koning gekroond.

Alle schatplichtige volken uit de omgeving hadden gehoord dat Kikonus was overleden en betaalden hun belastingen niet meer. Mosje wist hen toch te onderwerpen. Koningin Adonia had een zoon Muncham, die het op een bepaald moment groot genoeg was en troonopvolger wilde worden. Ook koningin Adonia wilde dat graag. Ze hield een toespraak tot haar volk en vertelde dat Mosje al veertig jaar koning was maar haar nog met geen vinger had aangeraakt: "Mosje heeft een ander geloof dan wij. Het is een schande dat een vreemdeling over ons de baas speelt. Het is beter dat Muncham, mijn zoon en de zoon van Kokinus, zal regeren." Mosje Rabbenoe verliet het land met grote rijkdom omdat de mensen van Ethiopië hem trouw hadden gezworen. Veertig jaar had Mosje het land van de Ethiopiërs geregeerd.

Mosje verliet Ethiopië op zijn 67ste. Hij vertrok naar Midjan omdat hij niet terug durfde naar Egypte.

Mosje vlucht naar Midjan
Jitro moest vluchten voor Farao omdat hij gepleit had voor de Joden. Maar hij was een groot en geleerd man en werd direct aangesteld als priester voor de afgoden. Jitro doorzag echter dat die dode beelden niets konden uitrichten. Ook in Egypte was hij al tot die conclusie gekomen. De Midjanitische afgoderij was minstens even dom. Jitro had elk geloof onderzocht. Uiteindelijk bleek hem dat alle religies vals waren. Alles was bedacht door mensen. Jitro had het ware geloof nog niet gevonden. Maar hij wilde niet meer in de afgodentempel optreden. Hij zei tegen de Midjaniten, dat hij te oud was: "Haal al jullie beeldjes maar op. Ik stop ermee."
De Midjanieten begrepen dat Jitro niet in hun goden geloofde en deden hem in ban. Niemand trouwde meer met zijn dochters. Niemand wilde hem helpen. Zijn zeven dochters bleven ongetrouwd en moesten het kleinvee zelf weiden. Geen herder wilde ook maar iets voor ze doen. Ook bij de bron werden de dochters van Jitro gediscrimineerd. Ze moesten altijd het langst wachten. De herders waren af en toe zo bruut dat ze de meisjes in het water duwden.
Opeens kwam Mosje in zijn Egyptische kleren langs. Hij gaf de herders een stevig standje en redde de meisjes. Het water kwam Mosje tegemoet en hij gaf alle dieren, ook die van de schaapherders te drinken. Toen Mosje de bron verliet, zakte het water weer weg. Overal waar een tsaddiek komt, heerst beracha (zegen).
Jitro begreep niet waarom zijn dochters al zo snel terug waren. Zij vertelden hem dat zij een Egyptische man waren tegengekomen die hen had gered uit de handen van de herders. En ze vertelden over G'ds Voorzienigheid wat ze hadden gehoord van die Egyptenaar. Jitro werd nieuwsgierig en vroeg zijn dochters om hem uit te nodigen. Hij was niet zozeer gastvrij maar hij hoopte op een toekomstige schoonzoon.
Tsippora rende terug naar de bron om de vreemdeling naar huis te brengen. Jitro vroeg aan Mosje wat hij in Midjan deed. Mosje vertelde dat hij op de vlucht was voor Farao. Toen hij dat hoorde, werd Jitro zo bang dat hij Mosje in een put gooide. Daar bleef hij de komende tien jaar. Tsippora gaf hem stiekem te eten. Tien jaar later vroeg ze aan haar vader: "Wilt u die man terugzien die u tien jaar geleden in de put heeft gegooid?". Jitro kon zijn oren niet geloven: "Die man moet allang dood zijn want hij heeft niks te eten gekregen." Maar Tsippora vertelde over de geschiedenis van de voorouders van Mosje: "Avraham werd gered uit de kalkoven en Jitschak was bijna geslacht op het altaar. Ja'akov overwon in de strijd met de engel. Deze man werd gered van het zwaard van Farao toen zijn nek veranderde in steen."
Jitro liet Mosje uit de put halen. Het bleek dat hij daar stond te davvenen tot Hasjeem. Mosje werd geschoren en netjes aangekleed en naar zijn huis gebracht. Toen Mosje zich later in de achtertuin van Jitro terugtrok om Hasjeem te bedanken voor Zijn wonderlijke redding, zag hij een prachtige staf uit de grond steken. Hij bracht die naar Jitro. Mosje wilde weten van wie die was. Jitro zei: "Het is een heel speciale staf die ik weg heb genomen uit het Egyptische hof na de dood van Joseef. Degene die deze staf bezit, zal de Joden bevrijden uit Egypte. Niemand anders kon hem uit de aarde trekken. Dit voorspellen de sterren."
Het was de staf die G'd Zelf aan Adam had gegeven. Adam had het doorgegeven aan zijn zoon Sjet. Uiteindelijk kwam het in bezit van Avraham. Daarna kreeg Jitschak hem. Vervolgens Ja'akov, daarna Joseef en uiteindelijk werd hij, na de dood van Mosje Rabbenoe, overhandigd aan koning David en alle goede koningen uit de Davidische dynastie.
Jitro kreeg eerbied voor Mosje. Mosje leerde hen alle principes van het Joodse geloof. Met name Tsippora nam zijn woorden met volle teugen in zich op. Ze zorgde dat alle afgoderij uit huis verdween. Tsippora betekent vogeltje en herinnert ons aan het vogeloffer dat iemand, die melaatsheid had, moest brengen als offer. Tsippora had alle goede eigenschappen van de aartsmoeders Sara, Rivka, Racheel en Lea tezamen. Mosje had veel aan Tsippora te danken. Op zijn 77ste trouwde Mosje met haar en werd kort daarna uitverkoren om Am Jisra'eel te verlossen.

De koesji was koningin Adonia
Rasjbam doelt op koningin Adonia met zijn verklaring van 'koesji'. Mirjam en Aharon onderhielden Mosje over het feit, dat hij wel 40 jaar met Adonia getrouwd kon zijn maar nog geen vijf jaar met Tsippora en nu al geen contact meer met haar onderhield. Rasjbam let meer op de psjat, eenvoudige betekenis van het woord 'koesji' dan op de context. Rasji let meer op de context dan de letterlijke betekenis van een enkel woord. Daar ligt het verschil tussen grootvader Rasji en kleinzoon Rasjbam.
(Bronnen: Jalkoet Sjimoni I:168, Ramban Sjemot 2:23, Rasjbam 12:1‑2, The Midrash Says met toestemming van Rabbi Moshe Weissman, Siftee Chagamiem)


Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl


................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


[www.autorenaissance.nl]

Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!


Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com