thora en meer
Parsja Beha'alotecha 1
sluiten

Parsja Beha'alotecha
(Bemidbar / Numeri 8:1 ‑ 12:16)
29 mei 2010 / 16 Siewan 5770
Rabbijn mr. drs. R. Evers

OVERZICHT
BEHA'ALOTECHA (bij het aansteken): Toen de tijd gekomen was voor het Pesachoffer bleken sommige mannen onrein. Zij krijgen verlof voor een inhaalmogelijkheid, het Pesach sjenie. De stammen trekken op of blijven op hun plaats als de wolk of de vuurzuil optrekt of pas op de plaats maakt. Het optrekken geschiedt volgens een vastgestelde volgorde. Er moeten twee zilveren trompetten gemaakt worden. Alle verschillende tonen hebben een speciale betekenis.

Bij het vertrek richting Israël vraagt Mosjé zijn schoonvader mee te gaan. Jitro wil echter naar zijn eigen land terugkeren. Als het volk klaagt omdat ze geen vlees kunnen eten en het Egyptische menu in de herinnering roept, breekt een Hemels vuur uit. Mosjé is wanhopig en beklaagt zich om de zware last die het volk op hem legt. HaSjeem besluit de leiderslast te verdelen over 70 oudsten. Het volk wordt beloofd dat ze een maand lang vlees zullen eten, totdat het hun neus uitkomt omdat ze G'd versmaad hebben. Inderdaad komen geweldig veel kwartels neer maar de G'ds woede treft het volk zwaar. Mirjam spreekt met haar broer Aharon kwaad over Mosjé; HaSjeem maakt duidelijk dat Hij direct met Mosjé, een zeer bescheiden mens, spreekt. Mirjam wordt melaats en Mosjé davvent (bidt) voor haar.
VERDIEPING
"Mirjam en Aharon spraken over Mosje vanwege de Ethiopische vrouw, die hij gehuwd had want hij had een Ethiopische vrouw getrouwd. Zij zeiden: 'Heeft Hasjeem dan alleen met Mosje gesproken? Hij sprak toch ook met ons? G'd hoorde dit'. De man Mosje was de bescheidenste mens, die op aarde leefde" (12:1‑2).

Rasjie legt hier uit, dat wij het bericht over een Ethiopische vrouw niet letterlijk moeten nemen. Mosje had maar een vrouw, Tsippora, en die was een Midjanitische. Nu kan Ethiopische ook zwart betekenen en zou men kunnen vertalen, dat Mirjam en Aharon spraken over de zwarte huidskleur van Tsippora. Sommige Midjanieten waren kennelijk heel donker (Ibn Ezra). Daar het Jodendom niet racistisch is ‑ iedereen kan Joods worden ‑ en uit de context niet blijkt, dat Mirjam aanmerkingen maakte over Tsippora's zwarte uiterlijk neemt Rasji hier aan, dat zij spraken over Tsippora's uitzonderlijke schoonheid.

Black is beautiful. Volgens Rasji spraken Mirjam en Aharon over het feit, dat Mosje geen contact meer had met zijn vrouw en zich volledig gewijd had aan zijn G'ddelijke openbaringen.
Hoe wist Mirjam, dat Mosje zich had afgescheiden van zijn vrouw? Mirjam stond naast Tsippora toen het nieuws rondging, dat Eldad en Medad profeten waren geworden. Vertwijfeld riep Tsippora uit: "Wee de vrouwen van deze profeten. Als hun mannen verbonden raken met profetie, zullen zij geen aandacht meer hebben voor hun vrouwen gelijk mijn man Mosje, die geen contact meer met mij heeft".
Mirjam ving dit geshockeerd op en vertelde het aan Aharon. Zij onderhielden Mosje hierover maar zonder kwade bedoelingen. Zij meenden, dat dit indruiste tegen de Tora, de Leer van Mosje, die altijd aandacht voor het aardse had gepredikt.

Tsippora's schoonheid
Mirjam en Aharon roemden daarom Tsippora's schoonheid. Het woord 'koesji' moet men in overdrachtelijke zin begrijpen: "Net zoals iedereen het eens is over de zwarte huidskleur van een Ethiopier, zo ook was iedereen het eens over Tsippora's schoonheid, die niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk van aard was. Tsippora was de perfecte vrouw, zowel in aardse als in spirituele zin".
Dat Mosje geen contact meer had met Tsippora lag niet aan haar uiterlijk of innerlijk. Het was puur vanwege zijn intense contacten met het Opperwezen, dat Mosje zich had afgescheiden van zijn vrouw.
Daarin waren Mirjam en Aharon zijn minderen. Zij realiseerden zich kennelijk niet, dat Mosje hen ontstegen was. Zoals vaak bij subtiele lasjon hara (kwaadsprekerij) projecteert men de eigen omstandigheden en eigenschappen op anderen. Mirjam en Aharon beroemden zich er op, dat zij ook met het Opperwezen spraken maar toch een gewoon huwelijks leven leidden. Maar zij vergisten zich in het profetisch niveau van hun jongere broer Mosje.
Rasji's verklaring past goed in de context want de episode over het huwelijksleven van Mosje en Tsippora volgt direct op het profetische optreden van Eldad en Medad. Zijn verklaring verdraagt zich echter wat minder goed met de letterlijke betekenis van het woord 'koesji', dat overigens in gematria, getallenwaarde ook 'mooi van uiterlijk' betekent.

Rasjbams verklaring
Rasji's kleinzoon, Rabbi Sjemoe'eel ben Meir, bijgenaamd de Rasjbam, verklaart het woord 'koesji' letterlijk. Mosje was namelijk inderdaad in een ver verleden getrouwd met de koningin van Ethiopie.
Wat was er gebeurd? Na de dood van een Egyptische opzichter besloten Datan en Aviram Mosje aan te geven bij Farao. Datan, die gered was uit de handen van de Egyptenaar, vertelde, dat Mosje de Egyptische opzichter gedood had. Farao besloot dat Mosje gedood moest worden. Mosje moest vluchten voor zijn leven maar hij werd gearresteerd. Hij beklaagde zich bij Hasjeem dat hij nu wel begreep dat het Joodse volk deze zware slavernij moest ondergaan. Ze verraadden elkaar bij de overheid. Dat is een zeer kwalijke zaak.
De beul probeerde Mosje te executeren maar de nek van Mosje veranderde in marmer. Het zwaard sloeg terug in het gezicht van de beul, die stierf. Mosje vluchtte het paleis uit en werd door Hasjeem geholpen. Iedereen die hem achtervolgde werd blind. Zo kon Mosje het land Egypte verlaten.

Mosje in het land Koesj (Ethiopië)
Mosje wilde Bileam doden omdat die het Joodse volk erg veel kwaad had gedaan. Bileam vluchtte met zijn zoons Janus en Jambrus naar Koesj. Koning Kikonus haalde Bileam gastvrij binnen en benoemde hem tot zijn raadgever. De koning moest op een gegeven moment oorlog voeren tegen de Bnee Kedem, die hem geen belasting meer betaalden. Bileam bleef als plaatsvervanger achter en maakte van de gelegenheid gebruik om zich tot koning te laten kronen.
Bileam versterkte de stad aan twee kanten met hoge muren. Langs de derde windrichting liet hij een diepe gracht graven en aan de vierde kant zorgde hij dat er overal slangen woonden, zodat de hoofdstad onneembaar was. Koning Kikonus kwam na de oorlog terug. Tot zijn verbazing was de hoofdstad onbereikbaar geworden en hij besloot om beleg te slaan rond zijn hoofdstad. Op dat moment arriveerde Mosje. Hij verbaasde zich over het feit, dat koning Kikonus zijn eigen hoofdstad moest heroveren.


Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com


SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com


................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................


YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
[www.autorenaissance.nl]

Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl