thora en meer
A chanoeka‑briefele foen der rebbe
sluiten

Eleazàr Rokéach was rabbijn van Worms (Duitsland). Hij leefde van 1176 tot 1238 en is simpelweg bekend als 'Eleazàr van Worms', of bij kenners als 'Bà'al ha-Rokéach' naar zijn vroege werk 'Ha-rokéach' ‑ 'De Apotheker'. Eleazàr was een groot Talmóedgeleerde en een groot mekoebàl (kenner van de Kabbalà).

Over chanoeka schreef hij, dat de 36 kaarsen die wij aansteken, staan voor het 'or ha-ֹganóez' ‑ het Verborgen Licht, dat scheen gedurende de eerste 36 uur van de schepping. Adàm zag dit bovenaardse licht ook nadien nog, en het stelde hem in staat te kijken tot in de vier hoeken der Aarde. Dit wil zeggen: Adàm had bovenaards inzicht in de schepping.
Chanoeka vieren wij in de maand KiesLèV‑ Kies Làmed Vav ‑ Verborgen dertig zes...

Het Or ha-ֹganóez was het scheppingslicht, het licht waarin de Alomtegenwoordige zich openbaarde in de schepping. Het is licht dat openbaart: dat alles duidelijk en bekend maakt. De Eeuwige verborg dit licht om het te bewaren voor de Rechtvaardigen, die bij dat licht het einde der tijden zullen zien, alsook het begin der tijden.

Chanoeka herinnert ons eraan, dat er meer is dan deze wereld, meer ook dan de schepping. De Alomtegenwoordige bestaat in èn rond de schepping: Hij is groter dan de schepping en de schepping is in Hem. Maar het is niet genoeg te WETEN dat God er is: Zijn bestaan moet onlosmakelijk onderdeel zijn van ons bewustzijn en Zijn liefde en Zijn barmhartigheid moeten een bron van warmte zijn diep in onze ziel. God is niet alleen maar in en rond de schepping: niet alleen de schepping-als-geheel heeft een relatie met de Schepper, maar ieder van ons heeft een persoonlijke relatie met Hem.
Chanoeka is niet alleen de herdenking van de herinwijding van het Tempelgebouw, maar ook het opnieuw doen opflakkeren van onze relatie met ons Koning. Immers: in ieder van ons schuilt de religieus-gevoelige en spirituele Jood, de 'pientele jid', maar hij moet wel regelmatig gewekt worden... Bij de viering van chanoeka moet de wonderbaarlijke bevrijding van de Tempel ons er aan herinneren, dat onze hele geschiedenis bestaat uit wonderen. En dat ons leven bestaat uit een aaneenschakeling van wonderen voor ieder van ons verricht door God.

websites: www.klal-israel.nl
www.rooierebbe.nl
YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!
[www.autorenaissance.nl]


SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.

Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com

Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl