thora en meer
Een boodschap voor Tish'a Be'Av
sluiten

Door Rabbijn Noah Weinberg
De profeet Jechezkel [Ezechiël] voorspelt dat er een tijd zal komen waarin de Joden zullen zeggen dat zij niet langer G‑ds uitverkoren volk willen zijn.
Het is tragisch dat deze profetie vandaag uitkomt. In Israël ruilt 70% van de bevolking de Westerse levenswijze in voor het Jodendom. In de diaspora is 70% gemengd gehuwd.
Zij die appreciëren wat het betekent om Joods te zijn, zijn verantwoordelijk voor de situatie van ons volk.
Waarom?
Het Joodse volk is één eenheid. De spirituele gezondheid van ons volk wordt beïnvloed, zowel ten goede als ten kwade, door ieder lid van ons volk. Daarom is het lot van iedere Jood onlosmakelijk verbonden met het gedrag van zijn buurman.
De Talmoed (Traktaat Sjabbat 55a) verhaalt een fascinerende discussie tussen G‑d en de engelen, die ons een goede les leert over de diepte van onze wederzijdse verantwoordelijkheid.
In Jechezkel 8:4 staat geschreven: G‑d zei tegen de engel: „Ga naar Jeruzalem en breng een merkteken met inkt aan op de voorhoofden van de rechtvaardigen zodat de engel der vernietiging hen niet zal aanvallen. Maak ook een merkteken met bloed op de voorhoofden van de slechte mensen, zodat zij door de engel van de vernietiging worden aangevallen."
De Eigenschap van de Rechtspraak zei daarop tegen G‑d: „Heer der Wereld, hoe kan het zijn dat één groep anders is dan de andere?"
G‑d antwoordde: „De ene groep is rechtvaardig, terwijl de andere groep slecht is."
De Eigenschap van de Rechtspraak zei daarop: „Heer der Wereld, de rechtvaardigen hadden toch de gelegenheid om te protesteren tegen de handelingen van de slechte mensen en dat hebben zij niet gedaan."
Hierop antwoordde G‑d: „Het is onthuld en bekend aan Mij dat zelfs al zouden zij hebben geprotesteerd, dat geen effect zou hebben."
De Eigenschap antwoordde: „Maar dat wist die rechtvaardige niet!"
Daarom staat er geschreven: „De engelen van de vernietiging begonnen met de oudsten die voor de Tempel zaten."
Dit is de straf voor hen die (volgens G‑d zelf) niet konden slagen met hun vermaningen, hoe goed zij ook hun best zouden doen. Daarom, hoe groot is onze verantwoordelijkheid in deze generatie ‑ waar succes ligt voor het oprapen!

Waarom huilden wij in de generatie van Mosjé? Omdat zelfs nadat G‑d ons uit Egypte had gevoerd, ons het Manna had gegeven en de bron en de Wolken van de Glorie, wij nog steeds zeiden dat Hij ons niet het Land binnen kon brengen.
Op Tisj'a Be'Av zullen wij rekenschap aan onszelf moeten afleggen. Zijn wij dankbaar voor alles wat de Almachtige voor ons gedaan heeft ‑ en hebben wij vertrouwen in Hem?
Lijden wij pijn wegens het lijden van onze broeder? Geloven wij dat de Almachtige ons zal helpen wanneer wij onze mede‑Joden helpen? Natuurlijk! De Almachtige wil dat Zijn kinderen tot Hem terugkeren.
Wij zijn één volk met één bestemming. Ieder van ons is verantwoordelijk voor de handelingen van een ander. Het handje vol mensen dat zich wijdde aan Joodse continuïteit heeft een blijvende invloed gehad op onze toekomst. Wanneer wij ons samenvoegen, zullen wij zeker de verdienste hebben om het hele Joodse volk terug te brengen.


YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!


Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................

[www.autorenaissance.nl]
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.comCoaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com