thora en meer
Inzicht in parasjat Waëtchanan
sluiten

וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר לֹא אוּכַל לְבַדִּי שְׂאֵת אֶתְכֶם:

Ik zei in die tijd tegen jullie als volgt: „Ik kan jullie niet alleen dragen" (1:9).
Rasji verklaart het woord לֵאמֹר (dat wij hier vertaald hebben met „als volgt," maar dat letterlijk „om te zeggen" betekent) ons vertelt dat Mosjé niet zei dat hij niet in staat was om het volk alleen te dragen, maar dat Hasjem hem gezegd had dat hij de last niet alleen op zijn schouders moest nemen. Als dat zo is, dan moeten we verklaren wat Mosjé precies bedoelde met de woorden „ik kan niet." Uit Rasji's commentaar lijkt op te maken dat Mosjé wel degelijk in staat was om het volk te dragen, maar dat het hem eenvoudig niet was toegestaan. Echter, Tora gebruikt deze uitdrukking soms om aan te duiden dat iets technisch wel mogelijk, maar niettemin verboden is. (Zie ook Rasji op Devariem 12:17.) Wanneer men oprecht en serieus gelooft dat Hasjem de wereld regeert, dan is het praktisch onmogelijk om iets te doen dat Hasjem verboden heeft, net zoals het onmogelijk is voor een rationeel iemand om zich in de zee of in een vuur te werpen, omdat hij weet dat het resultaat een zekere dood zal zijn.
Wanneer we echter de gevoelens van Mosjé over dit onderwerp ter zijde laten liggen, dan blijven we toch nog zitten met de vraag waarom, volgens Rasji, Hasjem niet wilde dat Mosjé de last van het berechten van het volk alleen zou dragen.
Deze vraag, zo geloven wij, kan beantwoord worden door middel van een principe dat we al eens eerder gebruikten in ons commentaar op het begin van Parasjat Ki Tisa (Sjemot 30:12). Daar zeiden we dat de Tora een uitdrukking van verheffing gebruikt om een volkstelling te beschrijven, [Daar, in Sjemot 30:12] begint de parasja met de woorden: „Wanneer je het aantal Israëlieten opneemt/lett.: „opheft"] ten einde iedere en elke Jood te vertellen dat net zoals hij geteld wordt, zoals Mosjé in de volkstelling geteld wordt, zo heeft hij ook de verplichting om alles te doen wat hij kan om zichzelf tot net zo een groot persoon te maken als Mosjé. Als men zich dit realiseert, dan kan dat alleen maar ons aanmoedigen om ons best te doen en niet te vervallen in de negatieve mentaliteit dat het geen zin heeft om Tora te leren, omdat we nimmer kunnen hopen zo groot als Mosjé te worden, hoe we ook ons best doen.
Dit is de reden waarom Mosjé, die de kroon van Tora droeg, werd inbegrepen bij de volkstelling, terwijl Aharon daar werd buiten gelaten en niet werd meegeteld. Alleen Aharon en zijn nakomelingen waren uitverkoren om de kroon van het priesterschap te dragen, terwijl dit voor anderen, hoe groot hun verdiensten en prestaties ook zijn, niet haalbaar is.
Om terug te keren naar onze oorspronkelijk vraag, kunnen we stellen dat als Hasjem Mosjé had laten doorgaan om alleen zelf het volk te berechten, dan zou dat de rest van het volk een gevoel van wanhoop hebben gegeven, dat ze nimmer een dergelijk hoog niveau zouden kunnen bereiken. Dat is de reden waarom Hasjem opdracht gaf om rechters aan te stellen op ieder niveau, om zo een doel voor iedereen te maken; zelfs iemand die niet de capaciteiten van Mosjé heeft, kan er toch naar streven om rechter te worden over duizend of over honderd of over tenminste vijftig of een tiental. Welk niveau iemand ook bereikt, hoe groot of nederig ook, het kan gebruikt worden als een opstapje waarvan men naar een steeds hoger niveau kan streven.

Naar een derasja van Rav Mosjé Feinstein


YAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.com

Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl


Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................

[www.autorenaissance.nl]