thora en meer
Soekot‑[Loofhutten]‑feest 4
sluiten

Welke van de mitswot van de 613, die we vandaag de dag nog in staat zijn om ze te doen, heeft de tijd overbodig gemaakt? Vriendelijkheid, liefdadigheid, het bezoeken van de zieken, het verstrekken van medische behandeling, het geven van renteloze leningen aan de armen, het terugbrengen van verloren voorwerpen, bouw‑veiligheidsvoorschriften (een uitdrukkelijke bevel van de Torah )...?
En welke verboden zijn nu niet meer van belang? Wreedheid tegen dieren, de wetten van de nauwgezette zakelijke eerlijkheid (de Tora verbiedt zelfs het bezit van onjuiste maten en gewichten) ‑ wat is niet langer van toepassing voor ons? Overspel? Moord? Diefstal? Jaloezie? Meineed?
Elk aspect van de geneeskunde vereist spirituele kennis, de Tora begeleidt het proces bij elke stap.
De menstruele afscheidings wetten? De Talmoed geeft aan dat een van de redenen waarom we iedere maand voor enkele dagen van onze vrouwen scheiden, is om een vonk van opwinding op het sensuele gebied van het huwelijk te handhaven, dat anders al te vaak afdaalt in verveling, vermoeide echo's van de eetlust die ooit werden opgewekt. Is het huwelijk nu niet meer een uitdaging?
De wetten die intieme beslotenheid verbieden van man en vrouw die niet getrouwd zijn met elkaar (jichoed) zijn bedoeld om de onbedoelde ontwikkeling van buitenechtelijke relaties te voorkomen; welke maatschappij heeft dat probleem overwonnen?
Denk je misschien aan de specifieke wetten die van toepassing zijn op Kohaniem, de wetten die hun specifieke spirituele status definiëren? Maar waarom zou de moderniteit dat veranderen? Als je een probleem hebt met het begrijpen waarom er voor Kohaniem unieke wetten moeten zijn in de eerste plaats, dan is dat zeker de moeite van een discussie waard, maar heeft niets te maken met mitswot die door de tijd veranderd zijn.
Misschien bedoel je mitswot voor vrouwen. Maar nogmaals, de unieke mitswot die van toepassing zijn op vrouwen, zijn nu, zoals altijd van toepassing ‑ de tijd heeft de essentiële aard van de vrouw niet veranderd. En nogmaals, als je worstelt met het verschil tussen de unieke rol van vrouwen en die van mannen in de Tora, dat is ook een onderwerp voor verdere analyse, maar de tijd heeft niet de fundamenten veranderd.
Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat bepaalde mitswot nooit relevant waren ‑ maar dat heeft niets te maken met veranderingen die de tijd heeft gewrocht, dat is een probleem van duidelijke en simpele ontkenning van de hele Tora. Voor iemand die mitswot als zodanig ontkent, is de tijd geen probleem.
Wetenschappelijke en technologische vooruitgang verminderen niet het belang van spirituele wijsheid. Denk je dat ik zou kunnen functioneren in de geneeskunde vandaag de dag zonder Tora‑leiding, omdat de moderne geneeskunde dat overbodig maakt? Hoe zou ik kunnen functioneren zonder dat? Abortus werd tweeduizend jaar geleden al beoefend en het wordt nu beoefend. Ons probleem is niet technisch, ons probleem is de moraal en het spirituele, en moderne technologie heeft daar niets aan veranderd. Elk aspect van de geneeskunde vereist spirituele kennis, de Tora begeleidt het proces bij elke stap.
Welke gegevens zijn nodig? Bijvoorbeeld, de Joodse wet bepaalt uitdrukkelijk dat een arts een patiënt niet mag behandelen als er een meer gekwalificeerde arts beschikbaar is. Er is een dwingende verplichting van Tora om de patiënt de best mogelijke behandeling te geven. Dit hier is niet de plaats om de details en uitzonderingen van die wet te onderzoeken, maar ik kan je verzekeren dat het vandaag geldt zoals het altijd gegolden heeft, en dat het nog net zo nodig is. Als een Joodse arts moet ik weten wat is toegestaan en wat verboden is, net zoals mijn voorouders, die dokters waren, dat in hun tijd deden.
Dus is moderniteit een reden voor de ondergang van mitswot? Ik denk het niet, David.
Er bestaat niet zoiets als ritueel in het Jodendom.
Voor wat betreft bevroren spiritualiteit en rituelen: het is niet het ritueel dat de Joodse spiritualiteit doodt, er is niet zoiets als ritueel in het jodendom, en niet zoiets als symboliek, als deze termen verwijzen naar lege praktijken en beelden. Elke actie, zelfs de eenvoudigste gewoonte in Tora‑praktijk is slechts een lichaam dat een levende ziel bevat. We hebben geen rite, geen rituelen en geen symbool dat niet de fysieke uitdrukking is van een onpeilbare diepte, zo zeker als het levende lichaam het geringste aspect is van een kosmische ziel, alleen de fysieke uitdrukking van die ziel.
We hebben ook geen sentimentaliteit: in het Jodendom dient alle sentiment een oneindige geest. Er is niets fundamenteler in de Tora dan dit. Heel de wereld is een uitdrukking van de dualiteit van vorm en materie, ziel en lichaam, Tora en mitswa, denken en handelen, betekenis en expressie. Natuurlijk weet je dat dualiteit zowel tweeledig als enkel is ‑ ziel en lichaam, Tora en mitswa, spirituele essentie en het „ritueel" of het symbool dat die essentie tot uitdrukking brengt, ze zijn allemaal voorbeelden van een dualiteit dat uitmondt in eenheid, de eenheid van de Schepper en Schepping.
Een uittreksel van „Letters to a Buddhist Jew." 
Met dank aan het World Jewish Digest en aan Aish.Com waar dit artikel in het Engels te vinden is.
zwi goldbergYAD ELIE, een non-profit organisatie, geeft hongerige Joodse en Arabische schoolkinderen kans op een betere toekomst middels verantwoorde maaltijden. YAD ELIE heeft u nodig om hen te helpen!

Wat een verrassing: JOODS BED AND BREAKFAST in AMSTERDAM en wel in west vlak bij Sjoel West. Plaats voor 3 personen ( 1 kind) in ruime kamer op de 3e etage ( trappen )met eigen w.c., badkamer, koelkast, radio, koffie/thee fasciliteit en heerlijke rust. 25 euro p.p. per nacht. Ontbijt op aanvraag en is kosjer z.n. Bereik: tram 1 en 17 halte Surinameplein. Bus 15 halte Corantijnstraat. Ringweg uitgang 106. mail erwin5770@gmail.com
[www.autorenaissance.nl]


SASKIA WEISHUT-SNAPPER PEINTISSERIES
textiele kunst en mixed media, voorts keppeltjes, tefille omslagen, parochot,choepot etc. www.saskia.weishut.com saskia@weishut.comCoaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl Coaching op essentie met Joodse ondertoon www.jessiedewind.nl advies@jessiedewind.nl
Kaits is een stichting voor Israelische cultuur in Nederland en biedt verschillende activititen: taalcursusssen, artstieke en cretieve workshops, films, museum tours, lezingen en cursussen, theater, viering van de Joodse feesten en veel meer.
................................................................. ......OPROEP...KUNSTENAARS...... ................................................................. ....................doe mee aan...................... ..............www.sendasmile.com............ ................................................................. .........KUNST&HALLOJOODS........ ..........voor GOEDE DOELEN.......... ................................................................. .........zie PRIKBORD>oproep........... .................................................................
Heb je een facebookprofiel en weet je eigenlijk verder niets van facebook af ? Ben je een zelfstandige en wil je een fanpagina aanmaken ? Wil je dat ik voor jou je fanpagina bijhoud ? Heb je vragen over andere sociale media ? Mijn naam is Ronieth Ilsar en ik help je met plezier tegen redelijke prijzen. Ik heb verschillende cursussen sociale media gedaan en heb veel ervaring. Stuur een mailtje naar ilro1965@gmail.com